Copyright 2021
EmedyaDesign

Hiperarkaik Tektonik: Dijital Teknoloji ve Zanaat

Matematiksel Formül ve Geometriden Forma...

Tarihi çok eskilere dayanan mozaik sanatını, bilgisayar destekli tasarım, ileri matematik ve dijital üretim teknikleri ile yeniden hayata geçiren ‘Hiperarkaik Tektonik’te sergilenen mermer mozaik pano ve heykeller İstanbul tasarım stüdyosu Emedya Tasarım ile Londralı araştırma ortaklığı ve mühendislik şirketi Adams Kara Taylor II’nun ortak çalışmasıyla yaratıldı, Türkiye’nin önde gelen doğal taş markası AKDO’nun uzmanlığıyla üretildi. Mozaiklerin tasarımı, aperiyodik desenlerin iki ve üç boyutlu olarak sonsuz tekrarına dayanan matematik formülüyle gerçekleştirildi. Bu mozaik düzenleme formülü bilgisayar destekli tasarımla geometrik desenlere dönüştürüldü. Bu bilgisayar verileri kullanılarak gerçekleştirilen dijital üretimde, her bir mozaik parçası su jeti ile tek tek kesildi ve ardından elle birleştirildi.

En son Ortaçağ İslam mimarisinde kullanılan sonsuz ama asla kendini tekrar etmeyen, düzensiz (aperiyodik) döşeme tekniğinden yararlanan bu mermer mozaikler, mimaride form ve alan yaratma konusunda yeni düşünce ve ifade imkanları ortaya koyarak, bugünün mimarlık ve tasarımında bilgisayar ve zanaati, estetik ve strüktürü bir araya getirerek ‘Hiperarkaik Tektonik’ adı altında yeni bir ifade öneriyor.

Sergi, çağdaş tasarımın ifade dağarcığını desen ve ölçek yoluyla düzenleyen ve genişleten alansal ve tektonik geometriler öneriyor. Daima mimari alana paralel olarak gelişmiş mozaik sanatı, bu sergideki panolarda insan, yapı ve kent ölçeği arasında geometrik bağlantılar kurarak, bir tasarım estetiği ve yapı ustalık sistemi olarak üç boyutlu, düzenli desenlerin arkitektoniğine yönelik bir bakış açısı geliştiriyor.

Küratör: Gökhan Karakuş
Sergi Tasarımı: Emedya Tasarım adına Gökhan Karakuş, Özlem Alkan Karakuş, Gözde Kavalcı
Eser Tasarımı: Emedya Tasarım adına Gökhan Karakuş, Gözde Kavalcı, Duygu Özgül, Adams Kara Taylor II adına Daniel Bosia, Edoardo Tibuzzi
Üretim: AKDO / Silkar Madencilik