Copyright 2021
EmedyaDesign

BİYOFİLİK TASARIM NEDİR?

Biyofilik tasarım yüzbinlerce yıllık geçmişinin insanın zihinselliğinde hala kendini sürdürdüğünü temel alan, insan ve doğa arasındaki derin bağı mekan aracılığıyla insanın çevresinde sürdürmeyi amaçlayan bir tasarım yaklaşımıdır. Mevcut kent yaşamında doğadan kopartılmış; yapay ışık, renk ve dokuların arasında çevre ve doğa farkındalığı yok olma sınırındaki bireyin hem fiziksel hem de ruhsal iyi oluşu üzerinde etki sağlar.

Tasarımda kullanılan ögelerin malzemesi, dokusu, ışığı ve sesi yansıtma biçimleri, deseni, renk tonları, insan ölçeğinde konumlandırılma biçimleri bir mekanın içerisinde nasıl hissettiğimizi etkilediği gibi; iyileşme hızımız, öğrenmedeki odaklanma yetimiz, çalışma sürecindeki yaratıcılık ve verimliliğimizi de etkiler.

İnsan odaklı olan bu yaklaşım, stres düzeyini azaltarak sağlığımızı olumlu yönde etkilerken; hem görsel hem de hissel olarak da mekan deneyimini iyileştirir, insanları davet eden ortamlar yaratır ve bunların sonucu olarak markalara değer katar.

UYGULANAN MEKANLARDAKİ ETKİLERİ

Biyofilik tasarım; ofis, otel, eğitim alanları, sağlık hizmeti alanları, mağazalar ve konutlar gibi hayatımızın temel mekanlarında kullanıldığında yaşam kalitemizi iyileştirir. Ofislerde üretkenlik ve yaratıcılık artarken devamsızlık azalır. Otellerde biyofilik unsurlara sahip odalar için konuklar daha fazla ödeme yaparlar. Eğitim alanlarında öğrenme oranları, konsantrasyon seviyeleri ve katılım artarken; ekranlarla çevrili günümüz koşullarında ADHD'nin de etkileri azaltılır. Sağlık hizmeti alanlarında ameliyat sonrası iyileşme süreleri kısalırken, ağrı kesicilerin kullanımı azalır. Perakende alanlarında bitki örtüsü ve peyzajın varlığı mekanın değerini yükseltir. Kira oranları artarken, müşterilerin mal ve hizmetler için daha fazla ödeme yapmayı uygun bulduğu bilinmektedir. Hayatımız için temel mekanlar olan konut alanlarında ise, doğaya erişim suç oranlarını düşürür. İnsanları daha sakin kılar ve onarırken, gayrımenkul değerlerinde de artış sağlanır.

BİYOFİLİK ÖGELER

Biyofilik tasarım, çağdaş kent yaşamında doğal dünyayla bağlantı kurmak için sadece park ve kamusal doğa alanlarına mecbur olan insanlara, bu bağa kapalı alanlarda, yapılı çevre içlerinde de erişebilme seçeneğini sunar. İnsanların doğaya olan genetik bir ihtiyacının yansıması olarak ortaya çıkan bu yaklaşım, yapılı çevremize doğanın sızabilmesini sağlayacak şekilde doğal ışık kullanımı, yeşilin ve doğal ögelerin mümkün olduğunca kendi habitatlarıyla birlikte doğanın görsel ve işitsel yansımaları gibi unsurlarıda alarak bütünsel şekilde yaşamımıza taşınmadını hedefler.

Tüm bu uygulamalar, sadece doğa ile silikleşen bağımızı hatırlatmakla sınırlı kalmaz, daha da önemlisi bize iyi hissettirirken yaşam içerisindeki mücadele yeteneğimizi de güçlendirmemizi sağlar.

Gökhan Karakuş, Biyofilya üzerine verdiği panel ve eğitimlerin yanında, mekansal tasarım projelerinde de tasarım yönetimi ve danışmanlık üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.